Deprecated: Function set_magic_quotes_runtime() is deprecated in /DISK3/WWW/hej.cz/www/textpattern/lib/txplib_db.php on line 14 Hej: Paravirtualiuzovaný Linux na XEN instalovaný přes debootstrap

Paravirtualiuzovaný Linux na XEN instalovaný přes debootstrap

12.11.2008 02:22

Na OpenFileru jsem namapoval další LUN (volume) do stávajícího targetu který mám připojený.

apt-get update
apt-get install debootstrap
#nainstalován debootstrap

fdisk -l
#nový disk nevidím

echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host0/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host1/scan
echo "- - -" > /sys/class/scsi_host/host2/scan
#přeskenoval jsem

fdisk -l
#už nový disk vidím

mkdir /mnt/debootintrepidU
#vytvořím si folder pro mountpoint nového virtuálu

fdisk /dev/sdf
#vytvořím si linux(sdf1) a swap(sdf2) partitions

mke2fs -j /dev/sdf1
mkswap /dev/sdf2
#vytvořeny filesystémy

mount /dev/sdf1 /mnt/debootintrepidU/
debootstrap --arch amd64 intrepid /mnt/debootintrepidU/ http://archive.ubuntu.com/ubuntu
chroot /mnt/debootintrepidU/
#chrootnul jsem se do budoucího virtuálu

vim /etc/fstab
#upravím fstab budoucího virtuálu aby odpovídal mapování disků které pak určím v xenovém konfiguráku virtuálu
proc      /proc      proc  defaults    0    0
/dev/sda1    /        ext3  relatime,errors=remount-ro 0    1
/dev/sda2   none      swap  sw       0    0
touch /etc/hosts
vim /etc/hosts
#Vytvořím hosts soubor, protože jinak skončím s divnou hláškou NX klienta a nebudu moc moudrý ani z jeho logu a jak deb** to zase budu pár hodin hledat
127.0.0.1    localhost
127.0.1.1    intrepidtest.mojedomena.cz intrepidtest

# The following lines are desirable for IPv6 capable hosts
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts

Případně dle potřeby upravím hostname, networking atd.

exit
#vyskočil jsem z chrootu

umount /mnt/debootintrepidU/
#odpojím disk budoucího virtuálu, jinak bych jej ani nespustil

cd /etc/xen
nano intrepidtest
#vytvořím konfigurák virtuálu s obsahem:
kernel = "/boot/vmlinuz-2.6.24-21-xen"
ramdisk = "/boot/initrd.img-2.6.24-21-xen"
memory = 512
cpus = "1-2,5"
vcpus = 3
#cpus a vcpus můžu vynechat, vezmou se defaulty (hraju si se syst. zdroji)
vif = [ 'mac=00:16:3E:43:EA:A1, bridge=xenbr0' ]
name = "intrepid1"
disk = [ 'phy:/dev/sdf1,sda1,w','phy:/dev/sdf2,sda2,w' ]
root = "/dev/sda1 ro"
vfb = [ 'type=vnc,vnclisten=0.0.0.0,vncunused=1' ]
#pokud nepotřebuji grafiku tak vfb nepotřebuji definovat vůbec. S jiným typem framebufferu než VNC jsem zatím neměl úspěch
extra = 'xencons=tty'
#tohle extra bylo sakra důležité, vynutím si konzoli, jinak to vypadalo že se virtuál zasekne hned na init skriptech (teď už vidím že je to protože "Couldnt get a file descriptor referring to the console")

Uložím a už jen spustím

xm create -c intrepidtest

naběhne virtuál, přihlásím se jako root bez hesla a dělám si vše potřebné (doinstalování)

apt-get update
shadowconfig on
passwd
apt-get install ssh
#nastavím heslo roota a nainstaluji ssh
adduser LoginNovehoUzivatele
#pridan nejaky uzivatel
ifconfig
#podívám se jakou jsem dostal od dhcp adresu, pak se na ni můžu připojovat přes ssh přímo
apt-get install ubuntu-desktop
#nebo kubuntu - chci mít i grafické prostředí
visudo
#s desktopem se mi nainstalovalo i sudo, pridam si tam "noveho uzivatele"

cd /usr
#instalační skript NX serveru tento folder vyžaduje (http://nomachine.com)
wget http://64.34.161.181/download/3.2.0/Linux/nxclient-3.2.0-13.x86_64.tar.gz
wget http://64.34.161.181/download/3.2.0/Linux/nxnode-3.2.0-13.x86_64.tar.gz
wget http://64.34.161.181/download/3.2.0/Linux/FE/nxserver-3.2.0-16.x86_64.tar.gz
tar zxf nxclient-3.2.0-13.x86_64.tar.gz
tar zxf nxnode-3.2.0-13.x86_64.tar.gz
tar zxf nxserver-3.2.0-16.x86_64.tar.gz
rm nx*.tar.gz
cd NX
./scripts/setup/nxnode --install
./scripts/setup/nxserver --install
#stáhnut NX server a nainstalován

Mohu vyskočit z konzole virtuálu pomocí ctrl+] , pak se do ní znovu přepnout pomocí xm consoleNazevNeboCisloVirtualu
Mohu jej také vypnout přes shutdown -P, nebo z jiné konzole hosta (Dom0) jej ukončím

xm shutdown intrepid1

pak již startuji bez konzole – xm create intrepidtest a připojuji se sshčkem nebo NX klientem (ke stažení také na http://nomachine.com )

Pokud potřebuji překopírovat něco z Dom0 do DomU (třeba moduly) tak zkontroluji že virtuál určitě neběží, připojím si disk a kopíruji. Např:

mount /dev/sdf1 /mnt/debootintrepidU/
cp -r /lib/modules/2.6.24-21-xen/ /mnt/debootintrepidU/lib/modules/2.6.24-21-xen/
umount /mnt/debootintrepidU/

Zátěž jednotlivých virtuálů můžu sledovat třeba pomocí xentop

Uvítám komentáře

Martin Kiklhorn

,

---

Komentář

Komentáře jsou uzavřeny

---